Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Kế hoạch Triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội cấp thôn năm 2016 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã

KẾ HOẠCH Triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội cấp thôn năm 2016 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND huyện Nam Trà My về việc triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế xã hội cấp thôn, xã năm 2016 và các tiếp theo trên địa bàn huyện

Nay UBND xã Trà Cang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: