Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Kosangphak làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng ngày 9-9, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Kosangphak (Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào) do Tổng Biên tập Litthy Sisouvong làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng chí Trần Xuân Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng các phòng chuyên môn.

Tạp chí Kosangphak, Tạp chí Xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam chụp ảnh kỷ niệm.
Trong bài phát biểu chào mừng Đoàn, đồng chí Trần Xuân Thọ nhấn mạnh: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành một tấm gương mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sê-Koong (Lào) đã góp phần đem lại những thành tựu quan trọng trong xây dựng kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh.

Đồng chí Trần Vũ Công, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao đổi những kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, hoạt động của các loại hình tổ chức đảng (xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang), đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ, tình hình đội ngũ cấp ủy cơ sở, số lượng, chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên với các nội dung tiêu chuẩn phát triển đảng viên, phát triển đảng trong đồng bào có đạo, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên.
Từ thực tiễn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên:
Một là, quán triệt cho các cấp ủy nhất là người đứng đầu cấp ủy có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nắm vững các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng, có tác dụng định hướng hoạt động cho tổ chức cơ sở đảng, là căn cứ để cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng.
Hai là, phải coi trọng công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở, đây là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Do đó, cần phải thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy. Đồng thời, thực hiện trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ ở cơ sở.
Ba là, giữ vững sự đoàn kết nội bộ, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng phải dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.
Bốn là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
Năm là, phải thường xuyên nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng và tổ chức đảng cần nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung về phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những mặt hạn chế. Cấp ủy cơ sở phải giám sát đảng viên về các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. Định kỳ 6 tháng 1 lần cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc và phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng.
Đồng chí Litthy Sisouvong đã giới thiệu về Tạp chí Kosangphak, về chương trình xây dựng đảng trên truyền hình của Tạp chí; trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị của Lào, kinh nghiệm và một số vấn đề đáng quan tâm trong nhất thể hóa một số chức danh đứng đầu cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tác giả: Thu Huyền, Xuân Sơn

Nguồn tin: http://tinhuyquangnam.vn/


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ CANG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Cang - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập