Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức hội thảo về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Ngày 16, 17 và ngày 21/01/2013, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam đã tổ chức hội thảo về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở 03 cụm:

- Cụm I: Gồm 6 đơn vị (Tiên Phước, Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My và Nam Trà My), tổ chức tại Huyện uỷ Tiên Phước vào ngày 16/01/2013

- Cụm II: Gồm 07 đơn vị (Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang) tổ chức tại Huyện uỷ Đại Lộc vào ngày 17/01/2013

- Cụm III: Gồm 10 đơn vị (Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn, Quế Sơn, Nông Sơn, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đảng uỷ Công an tỉnh, đảng uỷ Quân sự tỉnh và đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức tại Huyện uỷ Thăng Bình vào ngày 21/01/2013.


Toàn cảnh Hội thảo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Đến dự hội thảo tại Cụm I, có các đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đức Hải-UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam

 2. Đồng chí Hồ Văn Màng, Vụ phó Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương

 3. Đồng chí Trần Xuân Thọ, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

 4. Các đồng chí là Thường trực cấp uỷ huyện, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

 5. Các đồng chí là Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

 6. Các đồng chí là bí thư chi, đảng bộ cơ sở được mời tham gia báo cáo tại hội thảoQua đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả:

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM ngày càng tăng; chất lượng sinh hoạt các chi bộ từng bước đi vào nền nếp, duy trì khá tốt việc sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt có đổi mới; công tác quy hoạch, đào tạo và kiện toàn, củng cố đội ngũ cấp uỷ cơ sở thường xuyên được quan tâm. Chất lượng cán bộ công chức ở cơ sở được nâng lên, đặc biệt là các chức danh chủ chốt ở cơ sở như: Bí thư, chủ tịch UBND, về trình độ và năng lực được nâng lên đáng kể; công tác kết nạp đảng viên mới trong toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh uỷ đề ra, trong đó, năm 2011 kết nạp được 2.924 đảng viên; năm 2012 kết nạp được 3.046 đảng viên mới, tăng 12,81% so với nghị quyết của tỉnh.

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là:

Năng lực cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; một số tổ chức cơ sở đảng chưa kịp thời phát hiện và có đủ khả năng để giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở một số nơi còn mờ nhạt, việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chậm đổi mới, nhiều nơi chưa thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở còn nhiều hạn chế; nhiều chi bộ không thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất,…

Trên cơ sở đó, hội thảo nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời để có giải pháp tích cực trong thời gian đến.


Tác giả: ND-BTC

Nguồn tin: http://tinhuyquangnam.vn/


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ CANG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Cang - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập