Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Ngày 02.6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định này, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 23 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành gồm có: Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam; Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước; Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo; Giải quyết về thỏa thuận địa điểm giao đất lần đầu, mở rộng diện tích khuôn viên cơ sở thờ tự đối với các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân trên cơ sở ý kiến đề nghị của Sở Xây dựng và Ban Tôn giáo.


Ảnh minh họa

Những thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung như: Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố;  Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh; Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Đổi tên đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ; Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh; Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở; Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, có phạm vi hoạt động trong tỉnh; Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh; Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên hoạt động tôn giáo; Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành; Tiếp nhận thông báo cách chức bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo; Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh; Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo mà không phải là Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo; Chấp thuận các cuộc lễ của tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo; Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện. 

Quyết định bãi bỏ 01 thủ tục hành chính đó là: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý về hành chính, hình sự.

Việc ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ nhằm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nội vụ.


Tác giả: Nguyên Thảo - Phòng Cải cách hành chính

Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/


[Trở về]

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ CANG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Cang - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập