Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch Rà soát thủ tục hành chính thường xuyên năm 2015

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/12/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; ngày 13/4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính thường xuyên năm 2015

Mục đích rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp hay không đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu theo quy định về thủ tục hành chính; giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính phát sinh cho xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời, đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính nhà nước. 


Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Mục tiêu thực hiện đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính và quy định liên quan. Qua đó, các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính cụ thể của cơ quan, đơn vị mình; tiến hành thực hiện cách thức rà soát và báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát nhằm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.


Tác giả: Công Vũ - Phòng Cải cách hành chính

Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ CANG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Cang - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập